Subiekt GT: Nowoczesny i przyjazny dla u?ytkownika system sprzeda?y z obs?ug? magazynw


KOM.PL s.c.

Zbigniew Kotyra, Wojciech W?grzyn. 20-408 Lublin, ul. Plac Dworcowy 4

Czynne od pon. do pt. w godz. 10.00-18.00

Oferujemy:

  • serwis, naprawa i modernizacja sprz?tu komputerowego
  • sprzeda? sprz?tu komputerowego
  • sprzeda? oprogramowania
  • sprzeda? i wdra?anie oprogramowania dla firm
  • sprzeda? oprogramowania dla sektora edukacyjnego
  • elektroniczny podpis kwalifikowalny
  • tworzenie infrastruktury sieciowej
  • sprzeda? oraz serwis kas fiskalnych
  • hosting
  • pe?ny outsourcing IT

Zapraszamy do sklepu online!